BILDEBOKSKOLEN
PICTURE BOOK CLASS

Summary in English: ""Bildebokskolen" ("Picture Book Class") is Norwegian illustrator Svein Nyhus' blog entries about making picture books. You will find a few tips, but mostly the posts show images from Nyhus' books. All entries have short summaries in English. Links to some of these posts are shown at the bottom of this page: 1. #2: Censorship and picture books.; 2. #7: Drawing - from controlling to scribbling; 3. #14: Serious issues in children's literature.; 4. #28: From idea to book (2): Water colour and pencils; 5. #29: From idea to book (3): Paper collage; 6. # 35: To see the world like a child; 7. #40: From sketch to book (5): Colouring pencil drawings in Photoshop.

Foto: Svein André Svendsen, TB, 2007
«Bildebokskolen» inneholder mine tips og tanker om å lage bildebøker. Temaene og rekkefølgen er tilfeldig. Det første innlegget kom i februar 2009.

Ofte skravleskriver jeg om ubetydelige detaljer. Det viktigste er imidlertid å leke, våge og få ting gjort. En trenger derfor ikke å tenke så komplisert og gruble på virkemidler, teknikk og målgrupper. Tvert om er dette et fag uten nøyaktige fasitsvar, men et håndverk med mange muligheter. Så stol på din egen lyst og dine egne ideer. Vær personlig og lag tekst og bilder som på et eller annet vis skiller seg ut, som vekker følelser og er tydelige. Lykke til!

Sjekk også blogginnlegg med stikkordet «tegneteknikk». Lurer du på noe, kan du skrive til svein.ok@online.no

«Bildebokskolen» - blogginnlegg om å lage bilder og tekst i bildebøker

1: En bokillustrasjon blir til (1)
2: Sensur i bildebøker
3: Tegneteknikk og materialvalg i illustrasjoner
4: Mer om tegneteknikk - samme motiv i ulike teknikker
5: Hemmeligheter og antydninger - et fortellertriks
6: Linjer og former i en tegning
7: Fra kontroll til kluss i tegninger
8: Feil i bøker
9: Penger fra Kulturrådet og ei bok som ikke ble av
10: Fra bok til teater og film (1)

11: Bokomtaler og anmeldelser
12: Fra bok til film (2): Sinna Mann
13: Originalillustrasjoner på skjerm eller papir?
14: Alvorlige temaer i barnebøker
15: Stor avisomtale av liten bok
16: Soverom i bildebokillustrasjoner - og tegneteknisk utvikling
17: Negative rom og undertekst i en forsidetegning
18: Opplesning av «Opp og ut»
19: Gro Dahles bildebokillustrasjoner 2005

20: Forenkling
21: Marmorering av papir
22: Barnetegninger og voksenkunst
23: Samme motiv i ulike tegneteknikker
24: «Roy» på svensk - og en tolkende illustrasjon
25: Hvordan parallelle tegneoppdrag kan gi tydeligere særpreg
26: Helhet
27: Kattetegninger
28: Fra skisse til ferdig illustrasjon (2) - og bruk av vannfarger og blyant
29: Fra idé til ferdig illustrasjon (3)- negleskisser og kollasj

30: Tegnevanter (illustratørtips 1)
31: Bruk av bilderamme i arbeid med kollasj (illustratørtips 2)
32: Samme historie fortalt på to måter: «Håret til mamma» og «Havet i hovedet»)
33: Hemmelige beskjeder og personlige løsninger
34: Metaperspektiv og andre tekstdetaljer
35: Barneblikket utvider bevisstheten
36: Fra skisse til ferdig illustrasjon (4)
37: Bokforsider
38: Fra skisse til ferdig illustrasjon (7) - papirkollasj
39: Mer om papirkollasj i «Tikk takk, sier Tiden»

40: Fra skisse til ferdig illustrasjon (5) - blyant på kalkérpapir og digital fargelegging
41: Bokutgave med nye farger
42: Helhet og variasjon i bildebokillustrasjoner
43: Samme motiv i ulike tegneteknikker
44: «Sånt som er» - katalog-presentasjon og ferdig bok
45: Fra skisse til ferdig illustrasjon (6): Tidkrevende bearbeiding av raske småtegninger
46: Skjulte meldinger og «intertekstuelle referanser»
47: Å la lesernes egen fantasi utvide historien
48: Å lime papir (illustratørtips 3)
49: Rosa selger!

50: Når formen kommer før innholdet («Sånt som er»)
51: «Snill» på polsk
52: En gave til leserens fantasi
53: Sjølportrett i «Snill»
54: Overraskende leseranmeldelse av «Sinna Mann»
55: Detaljer og forenkling i illustrasjoner
56: Å tegne dyr
57: Digital kollasj med grå papirbiter
58: Digital retusjering av gamle blyanttegninger
59: Digital fargelegging av en grå tegning

60: Håndteksting og bokdesign
61: Musikalsk tekst
62: Mer om kluss og kontroll
63: Rytmiske jentenavn på flere språk
64: Stikkord som hjelp til å fokusere
65: Digital kollasj av papirbiter i én farge
66: Inspirert av en tilfeldighet (og lurt med figurer i profil)
67: Tilfeldig tekst kan gi overraskende resultat
68: Kreative tilfeldigheter - og ny pekebok
69: Om å lage en enkel figur i en barnebok - og en jobb som vokste

70: Dramatiske illustrasjoner – og figurer som forandrer seg
71: Litt om å tegne fritt uten å se etter noe
72: Å etterlikne blyant og papirkollasj på en tegneskjerm (digital tegneteknikk)
73: Fra skisse til ferdig bokillustrasjon (digital tegneteknikk)
74: «En fanfar för bilderboken!»
75: Motsetninger og kontraster gjør innholdet tydeligere
76: Karikatur, kollasj, kaos og kontroll (datategninger)

Eksempler fra blogginnlegg i «Bildebokskolen»

Eksempel 1. Bildebokskolen 2: Sensur i bildebøker;
blant annet fra arbeidet med Sesam Stasjon og «Verden har ingen hjørner» (1999):Eksempel 2. Bildebokskolen 7: Fra kontroll til kluss i illustrasjoner;
en tegneteknisk utvikling over ti år:Eksempel 3. Bildebokskolen 14: Alvorlige temaer i barnebøker;
fra arbeidet med «Sinna Mann» i 2003:Eksempel 4. Bildebokskolen 28: Fra skisse til ferdig bok (2): vannfarger og blyant;
fra arbeidet med André Bjerkes «Moro-vers» 2000:Eks. 5. Bildebokskolen 29: Fra skisse til ferdig bok (3): papirkollasj;
fra arbeidet med Märtha Louises «Hvorfor de kongelige ikke har krone på hodet» 2004:Eksempel 6. Bildebokskolen 35: Barneblikket utvider bevisstheten;
om barneperspektivet i «Verden har ingen hjørner» (1999) og «Jeg!« (2004):Eksempel 7. Bildebokskolen 40: Fra skisse til ferdig bok (5): blyant og digital fargelegging;
fra arbeidet med bildeboka «Håret til Mamma» 2007:Eksempel 8. Bildebokskolen 47: Antydninger stimulerer leserens fantasi og utvider historien;
fra arbeidet med «Sånt som er» (2010):Eksempel 9. Bildebokskolen 50: Når formen kommer før innholdet;
fra arbeidet med bildeboka «Sånt som er» 2010:Eksempel 10. Bildebokskolen 61: Om musikalsk tekst;
fra arbeidet med «Snill» (2002):Eksempel 11. Bildebokskolen 64: Stikkord kan fokusere oppmerksomheten i arbeidet;
fra arbeidet med «Sinna Mann» (2003):Eksempel 12. Bildebokskolen 68: Tilfeldigheter kan gi kreative løsninger;
fra arbeidet med blant annet pekebøkene om Lars 2011-2013:Eksempel 13. Bildebokskolen 75: Kontraster gjør innholdet tydeligere;
fra arbeidet med bildeboka «Snill» 2002: