21. juli 2021

Å leke med former og motiv i kommunevåpen

Summary in English: Norwegian illustrator Svein Nyhus shows his playful versions of the municipal coats of arms in Vestfold County, Norway (today Vestfold og Telemark). The illustrations are made in Photoshop on a digital drawing tablet (Cintiq): they are drawn with black and grey pencil brushes on a grey background, the elements are then cut out, and finally a coloured layer is put on top. At the bottom of the blog post are old drawings of eagles.

Vestfolds kongekrone symboliserer forbindelsen til konge-
ætten. I tegningene til fylkets kulturplaner for 2014–2022 la jeg
inn våpenskjoldet flere steder. Da Vestfold og Telemark slo
seg sammen i 2020, fikk storfylket nytt merke.
© Svein Nyhus
Jeg liker å leke med former og linjer. Derfor vrir og vrenger jeg ganske frittkropper og ting i illustrasjonene mine. I dette blogginnlegget viser jeg eksempler på det.

Det er en gave å kunne tegne så virkelighetsnært som et kamera. Og det er selvfølgelig fantastisk å mestre vanskelige tegneteknikker og sjangertro oppskrifter. Men «korrekte» og «flinke» framstillinger kan også bli fattige. Bildene blir «perfekte» fasitsvar og imponerende oppvisninger, som om det handler om en skoleoppgave, en idrettsprestasjon eller et sirkusnummer. Men de er kanskje verken originale og overraskende eller levende og personlige. Bildene blir forutsigbare og «bare gjort». De er hva de er, ikke noe mer utover seg sjøl. Dessuten: Hvis illustratører kan avbilde verden som et fotoapparat, trenger de ikke å tegne eller male.

Isteden prøver jeg å behandle illustrasjoner som sin egen virkelighet, ikke bare annenrangs etterlikninger av noe annet eller virkeligere. Bildene former et eget univers der jeg er skaperguden med makt til å gjøre hva jeg vil og kan. Det er en fin trøst for oss som ikke behersker alle teknikker og ferdigheter.

Som bildemaker er jeg fascinert av visuelle symboler, merker og heraldikk. Det er et fagområde der brukstegnere kan stilisere gjenstander og figurer og fordype seg i tradisjon, detaljer og dekor, ofte i en grafisk flatestil.

Her er eksempler på kommunevåpen som jeg lekte med i illustrasjoner for Vestfold fylke. Det var gøy å lage variasjoner over visuelle temaer, overdrive grunnformer og gjendikte enkle motiver. Og det var gøy å pusle og pirke. Men det krever god orden å holde styr på alle utkast, biter og varianter. Tegnearbeidet og all tilrettelegging tok derfor uvanlig lang tid.

Kommunevåpen i Vestfold fra 2014 til 2020. Illustrasjonene er tegna i Photoshop, med digitalpenn på tegneskjerm.
Pirkearbeidet tok lang tid, og sluttresultatet ble veldig kontrollert. Her tror jeg det passer.
© Svein Nyhus


Mange sammenslåtte kommuner har fått nye våpenmerker. De oppfyller kravet om få elementer og enkel design, men jeg synes noen merker har en litt formsvak utførelse. Linjeføring og komposisjon kunne nok vært enda litt strammere, mer organisk, både avbalansert og poengtert.

Uharmoniske former og slapp tegning kan skyldes svak formsans, at utøvere og bestillere ikke har blikk for å gjenkjenne visuelle nyanser og estetiske kvaliteter. Men kanskje grunnen også er at vi bruker digitale tegneprogrammer? Det er i hvert fall lett å la seg forføre av «feilfrie» datategninger. Når alle streker er presise, og fargeflatene enda glattere enn på papir, blir bildet så teknisk perfekt at vi kanskje ikke oppdager at det grunnleggende tegnearbeidet er for svakt?

Det var ekstra moro å forenkle det gamle kommunevåpnet til Holmestrand, ikke minst den detaljerte
skuta i midten. Bildekollasjen viser også ørnefigurer fra andre illustrasjoner. Flere karikerte fugler
ser du her.
© Svein Nyhus


Forresten: En logo er ofte et markedstilpassa symbol som blir definert i en grafisk designprofil. Tradisjonelle våpenmerker blir isteden beskrevet med ord, for eksempel slik: «på rød bunn en gull kongekrone». Det har gitt kunstnere mulighet til å forme merkene friere og likevel gjengi dem riktig i utsmykninger og ellers.

Se også
Illustrasjoner til kulturplan for Vestfold (med forklaring av den digitale tegneteknikken)

18. juli 2021

Oppdaterte tegninger til kulturplan for Vestfold

Summary in English: Norwegian illustrator Svein Nyhus shows updated versions of five illustrations for a 2019 brochure on the culture and regional identity of the County of Vestfold, Norway (today Vestfold og Telemark). The collages are made in Photoshop on a digital drawing tablet (Cintiq) and built up of elements in an infographic like style: the illustrations is drawn with black and grey pencil brushes on a grey background, the elements are then cut out and finally a coloured layer is put on top.

Det er ferietid og en fin anledning til å minne om natur og kultur, for eksempel i fylket der jeg bor. Her kommer påminnelsen i et innlegg om tegnehåndverk. Det er skrevet for illustratører og andre interesserte.

Vestfold-plansjene fra 2014 og 2018 består av utklippsfigurer
som kan stå aleine eller kombineres på nye måter. De
stiliserte Photoshop-illustrasjonene likner på informasjons-
grafikk, heraldisk flatedekor og barnevennlige vitsetegninger.
© Svein Nyhus
Jeg har tidligere fortalt om å herme etter egne tegninger og lage gamle illustrasjoner om igjen. Slike oppdrag har gitt meg mulighet til rette opp småfeil og prøve ut andre vrier. Her er et nytt eksempel.

I 2014 illustrerte jeg Vestfold fylkeskommunes kulturplan med fem store datategninger. Det var plansje-liknende kollasjer satt sammen av karikerte og dekorative småfigurer som kunne brukes som frittstående enkeltillustrasjoner. I 2018 ble jeg bedt om å oppdatere illustrasjonene for perioden 2019–2022.

Istedenfor å småjustere, tegna jeg forsida og mange deler på nytt. Jeg la til hjerteformer og smil som en visuell lek og et par referanser til Telemark fordi fylkene fra 2020 skulle slås sammen til nåværende Vestfold og Telemark. Og jeg forenkla fargepaletten til gulbrunt og gråblått, «signaturfargene» mine.

I et tegneprogram er det lett å forandre detaljer uten å etterlate pentimenti, spor av endringene. Men arbeidet tar selvsagt tid. Jeg er nøye med formdetaljer og «riktige tilfeldigheter» i den ukontrollerte streken, og brukte timer og dager på å tilpasse bitene til hverandre. Det lønner seg ikke i forhold til betalinga, men det får gå.

Vestfold fylkeskommunes kulturplan 2014–18: Forside
Detaljene skal vise til fjorten kommuner, laksefiske i Lågen,
Høyjord stavkirke, Osebergskipet, Jarlsberg hovedgård,
Slottsfjellet, Mølen, Citadelløya, Færder fyr og mer
© Svein Nyhus
Vestfold kulturplan 2019–22: Forside
Nytegna versjon 2018, med våpenskjold for sammenslåtte
kommuner, Bastø- og Strømstad-fergene, buss og fly,
Gokstad-funnet, Svenner fyr, smil og hjerter og folk og dyr
© Svein Nyhus


Vestfold kulturplan 2014–18: Idrett og friluftsliv
Aktiviteter og natur ved Oslofjorden og i innlandet
(Andre elger ser du her.)
© Svein Nyhus
Vestfold kulturplan 2019–22: Idrett og friluftsliv
Oppdatert versjon 2018, med skiløper på toppen og Vestfolds
kongekrone som gevir på elgen. Og små smil.
© Svein Nyhus


Vestfold kulturplan 2014–18: Bibliotek
Møteplass og demokratisk debattarena med medier
på papir og skjerm
© Svein Nyhus

Vestfold kulturplan 2019–22: Bibliotek
Oppdatert versjon 2018, med ugle, redningsbøye for ICORN
(International Cities of Refuge Network), hæsjtægg-aktivist
og nettsky
© Svein NyhusVestfold kulturplan 2014–18: Kunst og kultur
Med Teater Ibsen, Bølgen kulturhus, DKS (Den kulturelle
skolesekken), UKM (Ungdommens kulturmønstring),
AKS (Arbeidslivets kulturseilas), «Pikene på broen»,
Lardal-hulder med lur og annet
© Svein Nyhus
Vestfold kulturplan 2019–22: Kunst og kultur
Oppdatert versjon 2018, med blidere gitarist, hjerte-puslespill
og poet og Twitter-fugl istedenfor ugle. Og Ibsen blunker lurt.
© Svein Nyhus

Vestfold kulturplan 2014–18: Kulturarv
Med deltegninger for Osebergskipet, Hvalfangst-
monumentet, Gildehallen, Borrehaugene, Slottsfjells-
tårnet, Svelvikferja, Holmestrand kirke, pilegrim med
GPS, krigsskip ved Horten, Grevestua og kompassrosa
Bolærne, Ulabrand, tyskerhjelm, Tordenskjold-soldat,
UNESCO verdensarv, helleristning og Vestfold-bunad
© Svein Nyhus
Vestfold kulturplan 2019–22: Kulturarv
Oppdatert versjon 2018, med navn på banneret, nye ravner,
mektigere Tønsberg, runestein i Borreparken, detektiv med
metallsøker, kongekrone på skalle, hjerter, smil og mykere
linjer
© Svein Nyhus

Den digitale tegneteknikken

I blogginnlegget fra 2014 beskriver jeg tegneteknikken og forteller om visuelle valg. Her gjentar jeg bildene derfra.

Jeg tegner i Photoshop med digitalpenn på en Cintiq-skjerm. Penslene i programmet etterlikner en variert blyantstrek med struktur. Jeg bygger opp bildet lagvis, tegner med svart og grått på en grå flate, «klipper ut» enkeltbiter og legger til sist et fargelag oppå alt. Metoden er langsom fordi jeg må prøve meg fram for å få det uttrykket jeg ønsker (jeg har litt mer kontroll med streken på papir).

Du kan laste ned blyant-imitasjonene mine fra denne lenka (det er en ABR-fil med fem-seks Photoshop-pensler).

1. Utkast

1a. Idéskisser
Jeg leser manus, drodler og noterer


1b. Ønsker fra oppdragsgiver
Reklamebyrået foreslo pikto-
grammer, retrofarger og rute-formen
fra fylkets grafiske profil
1c. Utkast
Et sammenvevd mylder av stiliserte
figurer og symboler


2. Originaltegning

2a. Reintegning av strekene
Skissa reintegnes på et nytt lag


2b. Grå bakgrunsfarge
En grå flate legges bak/under
streklaget

2c. Utskjæring
Elementene «klippes ut» med lasso-
og viskelær-verktøyet som silhuetter
og løse biter uten bakgrunn


2d. Ferdig tegning i grått
Varierte streker, strukturer og
gråtoner. Alle valører i figurene er
mørkere enn bakgrunnen
2e. Fargelag
Farger fra en forhåndsbestemt palett
tegnes i et eget lag over den grå
tegningen
2f. Fargelag settes i modus
FARGE
og alle lag slås sammen til
en ferdig illustrasjonTegneteknisk huskeliste
Trinnvis metode notert underveis

Skjermbilde i 100%
Photoshop-dokument med cm-mål som på trykk og punktoppløsning 400 ppi.
Digital blyantpensel er mer pikslete enn ekte blyant som gir rikere strek.
Skjærekanten rundt figurene (sihuettene) er skarp.
Strukturen bak er malingsøl på papir som er skanna inn.


14. juli 2021

«Veileda lesing» – illustrasjoner av barn og bøker

Summary in English: Illustrations by Svein Nyhus for the Norwegian Centre for Reading Education and Research. Digital cut-out drawings made in Photoshop by using a Cintiq graphic tablet.


I vår lagde jeg flere småfigurer for Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger. Illustrasjonene skal brukes på plakater og brosjyrer om «veileda lesing», det vil si tilpassa leseundervisning der læreren hjelper elevene etter bestemte metoder.

Jeg har forsøkt å tegne blide barnelesere i en munter og personlig stil, med ruskestrek og presis kontur. Småbildene skal pynte trykksakene, gi dem særpreg og oppmuntre lærerne til innsats.

Jeg har som vanlig brukt tegneskjerm (Cintiq) og Photoshop. Dette er utklippsillustrasjoner uten bakgrunn, «løse» biter som designeren kan kombinere fritt og tilpasse tekstlayouten. Mye tid er lagt på forenkling, å forfine former og gjøre silhuetter og detaljer tydelige. Og datategningene har høy bildeoppløsning. Da kan de gjengis små eller store etter behov, altså uten at motivene blir knotete og uleselige eller altfor oppblåste og pikslete.

Fargepaletten er inspirert av trafikklys.
Liknende utklippsfigurer:

Vestfold fylkeskommune 2014
Tjøme-vignetter 2015
Barnehagebarn 2015
Nitetzsche 2015
Bokdekor i «Steder å tisse» 2021

«Relasjoner på godt og vondt» – utklippsfigurer i digital tegneteknikk

Summary in English: Illustrations by Svein Nyhus for a Norwegian 2016 conference on relationships among kindergarten children and adults. Digital cut-outs drawn in Photoshop on a graphic tablet.

Høsten 2015 lagde jeg småtegninger som reklamevignetter for «Relasjoner – på godt og vondt», en konferanse som ble arrangert av Barnehageforum våren 2016.

Jeg brukte tegneskjerm og etterlikna mine egne barnefigurer i en papirklipp-teknikk fra 2009. Jeg ville gjøre det like enkelt og særprega, lage blide og rare figurer som skilte seg ut med uvanlige former, livlig strek og begrensa farger, og som var tydelige.

I et tegneprogram er det enkelt å lage skisser som ser ferdige ut. Ja, på en glatt skjerm ligger alt pent på plass. Og det er enkelt å forandre på ting. Mitt problem med digital tegning blir derfor å begrense meg – og godta at resultatet kanskje ikke blir helt som jeg ønsker. For det er vanskelig å stoppe når det er både angreknapp og uendelig mange forsøk.

Så jeg tegna, testa og tvilte. Jeg klarte ikke å velge og endte opp med mange like småtegninger. Greit nok. Så kunne designeren plukke ut de bitene som passa best.

1. Inspirasjon fra papirfigurer
2. Idéutkast tegna med kulepenn og tusjpensel
3. Tegning med digitalpenn på tegneskjerm
4. «Relasjoner». Ferdige orginaler i Photoshop. Hver enkeltfigur kan brukes som frittstående vignett.


Eksempler på andre uklippsfigurer

1. Tegna på papir
Blyant på kopipapir med farge («De kongelige» 2004 og «Tiden» 2005)
Blyant på papir med farge («Blårollinger» 2006)
Blyant og vannfarger (Tusser og troll 2007)
Grått papir fargelagt digitalt («Lars» 2011-2013)
Med tusjpensel (2012)

2. Tegna på skjerm
Revefigurer (2014)Vestfold-figurer (2014)
Nietzsche (2015)
Gutt og dyr som tisser (2021)
Barn og bøker (2021)