23. september 2013

To menn i Sogn og Fjordane!

Summary in English: The Norwegian illustrators and twin brothers Svein and Egil Nyhus, on tour with their drawing show "Two men and a whiteboard" in Sogn og Fjordane, showing facial differences outside The Norwegian Glacier Museum; Svein (with a dental diastema, to the right) works mainly as a book illustrator, Egil as a caricaturist and cartoonist.

Egil og Svein flekkjer tenner utanfor Norsk bremuseum
Dette dobbeltportrettet av teiknarane Svein og Egil Nyhus utanfor Bremuseet i Fjærland syner korleis ein kan skilje tvillingbrørne frå kvarandre; Svein, til høgre, er mest mammut i tennene!

Illustratørane er for tida på skuleturné med teikneframsyninga «To menn og ei tavle» i Sogn og Fjordane.

Under er andre blinkskot frå det spanande artistlivet. På Vangsnes måtte det takast to sjølvutløysarbilete før alle heltane kom på rette plassen. Og fergepølsene vart leverte av Stabburet. Sola var stor og gratis.

Førde
Førde
Vangsnes
Vangsnes
Vangsnes
Sognefjorden


Sjå òg:
Tennene i Bergen 2007
Brørne vitjar sogneplass med artistnamn
To menn i Indre Sogn 2014

7. september 2013

Tegneutstyr / illustratørtips:
Å tegne rette streker og hjelpelinjer med og uten linjal

Summary in English: Norwegian illustrator Svein Nyhus gives simple tips on making parallel pencil lines on a piece of paper by using a rolling ruler (1); also drawing straight lines along the paper edge (2), tracing a ruler line by hand to make it more vivid (3) and making simple guide marks on a paper strip (4).

Her er noen små illustrasjonstips for å tegne rette streker på papir.

Tips 1. Å streke opp parallelle linjer med rullelinjal:

Når jeg trenger rette streker som rammer rundt en tegning eller hjelpelinjer for å plassere tekst og andre biter, tegner jeg parallelle linjer med en enkel rullelinjal:

a. Tegn opp den første streken der du vil ha den (eller bruk papirkanten).
b. Legg linjalen mot streken, rull i vei (uten at linjalen vrir seg på papiret) og strek opp med blyant eller penn.
c. De nye linjene følger parallelt med den første streken (eller papirkanten).


Rullelinjal i bruk: Jeg brukte rullelinjal for plassere biter parallelt med papirkantene da jeg limte papirkollasjene i «Hvorfor de kongelige ikke har krone på hodet». Plastlinjalen ble også nal til å presse ned og glatte papirbitene med lim på. På bildet under ser du ellers hjelperamme av papp (for å se utsnittet), papirkniver, limstifter og annet kollasjutstyr. Jeg har også brukt rullelinjal for å streke opp vinkelrette rammer og vannrette og loddrette linjer i mange av avistegningene mine.

Papirbitene i en kollasj kan plasseres rett og parallelt
ved hjelp av en rullelinjal.
Ramma og de rette strekene i denne avis-
tegningen er tegna med blyant og rullelinjal.


Tips 2. Å tegne rette streker med papirkanten som støtte

En kan også tegne rette eller parallelle linjer på frihånd ved å holde blyanten i et låst grep med lillefingeren på papirkanten. Dersom en klarer å holde stillinga med stive fingre og fører handa langs kanten, blir det en strek som følger den. (Det er litt lettere om jeg hviler neglen mot kanten og papiret eller bunken har markert tykkelse.)

Det er forresten lettere å streke opp jevne linjer på frihånd når en beveger tegnehanda fort, i fin flyt, og ikke nøler.

En malerstokk virker litt på samme måte. Ja, det gjelder å finne en fast gjenstand å følge, og så prøve seg fram. Med liknende låste pennegrep kan en også tegne sirkler.

Tips 3. Å gjøre linjalstreker mer levende

For å gjøre en livløs og jevntjukk linjalstrek mer nyansert og mindre stiv, kan en først risse opp en tydelig hjelpelinje med linjal på et eget papir, legge over og tegne av streken på frihånd. Små ujevnheter i handbevegelsen gjør streken både rett og samtidig levende håndtegna. Her kan en selvsagt føre tegneredskapet i små rykninger, lange strøk eller lage en annen effekt.

Likevel er det nok fortsatt best å tegne rette streker på frihånd fort og konsentrert uten hjelp, ikke krampaktig og nølende. Blir resultatet litt skeivt eller ujevnt, får det bare et hyggelig spor etter noe levende.

Tips 4. Bonus: Å sette av mål fort og lett

Når jeg skal måle opp avstander og hjelpemerker i en tegning for å plassere noe nøyaktig, bruker jeg en linjal med centimeterskala. Men like ofte benytter jeg en rett papirstrimmel. Da overfører jeg merker fra tegningen til den løse remsa og lager en enkel avstandsmåler uten mange forvirrende streker, men bare med de få hjelpepunktene jeg trenger. Dermed kan jeg lettvint overføre punktene andre steder på tegningen, for eksempel sånn at jeg holder samme avstander flere steder.

I digitale tegneprogram er det lett å lage rette streker og parallelle linjer. Det er praktisk når jeg plasserer eller beskjærer innskanna papirtegninger eller når jeg tegner direkte på skjermen med tegnebrettet. I «Akvarium» (2014) brukte jeg denne digitale, vinkelrette stivheten som et formgrep.

NB! Ikke skjær i linjalen! Det er veldig lett å lage hakk i linjalkanten hvis du bruker den som skjærelinjal. Å tegne langs en skadd linjalkant gir små ujevnheter i streken.

Annet tegneutstyr jeg liker:
Tjukke blyanter
• Grå blyanter
• Svarte blyanter
Blyant og viskelær
Skjærekniv
Limstift og gummilim
Tusjpensel
Tegnehansker
Hjelperamme
Kalkérpapir