22. mars 2023

Intervju om bildebøker

Summary in English: The illustrator Svein Nyhus talks about his picture books in a Norwegian journal for preschool professionals.

I «Barnehagefolk» nummer 1-2023 intervjuer redaktøren Birgitte Fjørtoft meg om bildebøker. Bladet inneholder tanker og tips fra mange hold. For eksempel skriver Kjersti Lersbryggen Mørk om «Sinna mann», bildeboka som kom for tjue år siden.