5. juli 2013

Tegnebrett med skjerm

Summary in English: More preliminary concept art and model sheets by Norwegian illustrator Svein Nyhus for "My Favorite War", a prospective animated documentary by Ilze Burkovska Jacobsen on her childhood in communist Latvia. The rough sketches here are drawn directly on a Cintiq, a graphic tablet with a screen (pen display), using Photoshop brushes to imitate pencil and black ink. An interesting first time experience.

Her er nye utkast til figurer og motiver til Ilze Burkowska Jacobsens planlagte «My Favorite War», en animert dokumentarfilm om oppveksten hennes i det kommunistiske Latvia.

Tegnefilmen er fortsatt bare i et foreløpig forprosjektstadium der ingenting er bestemt. Og jeg kan lite om hva som lar seg animere på en effektiv måte. Så jeg vingler stadig kreativt mellom grov, ekspressiv tusjteknikk og mer tradisjonell celleanimasjon med finere streker. Men i skissearbeidet nå tegna jeg for første gang direkte på et digitalt tegnebrett. Der forsøkte jeg å å etterlikne rask blyantstrek og kladding med tusjpensel. Det var interessant.

Tegnebrett eller papir?

Er det lettere å tegne på digitalbrett enn papir? Nei, det er det ikke. Men jeg ble overraskende fornøyd da jeg kobla en Cintiq, et stort tegnebrett med skjerm, til iMacen min og tegna med digitalpenn i Photoshop.

Ja, skjermresultatet likner veldig på en innskanna papiroriginal, selv om manuelle teknikker opplagt gir et rikere inntrykk. Men skjermbildene lar seg så lett redigere, jeg kan prøve og feile, flytte og forandre, legge på farger og effekter, og ikke minst angre. Dessuten er det praktisk å kunne skissere i ett Photosop-lag og reintegne strekene i et annet. Jeg slipper også å bruke tid på å skanne inn tegningene. Og det faller mer naturlig å tegne på et digitalbrett med innebygd skjerm, der kontakten med resultatet blir mer direkte (om enn ikke så nær som på et papir), sammenlikna med et brett uten.

Likevel mister jeg altså de rike variasjonsmulighetene, de fine nyansene, de fascinerende tilfeldighetene, den inspirerende lettvintheten og den gode materialfølelsen som ligger i tradisjonelle teknikker. Og ja, jeg får heller ingen enestående og unik papiroriginal. Men tegnebrett kan absolutt være et nyttig hjelpemiddel, i hvert fall som et tillegg til vanlig tegneutstyr, og særlig for profesjonelle tegnere som likevel skal levere eller presentere bilder digitalt. Hvis de har råd.

Så ja takk, begge deler. En kan ikke få alt på én gang, men både vinner og taper noe uansett hva en bestemmer seg for. Og forskjellig ting passer til forskjellig bruk, selvfølgelig: det raske, redigérbare og effektfulle i digitale verktøy eller det fysiske, varige og enda rikere i tradisjonelle.Jeg må også legge til at det selvfølgelig krever øvelse og erfaring for å mestre en teknikk godt. Sjøl har jeg testa digitale tegneredskaper veldig lite, og hittil bare valgt Photoshop-brush-er som om digitalpennen er en vanlig blyant eller pensel. Det er bedre å prøve ut sakene friere, leke seg fram og utnytte mulighetene som ligger i alle tings spesielle kvaliteter – enten det er tradisjonelt håndverk eller digital trolldom. Da trenger en ikke å etterlikne den gamle virkeligheten, men kan lage en ny og egen. Forbildene skal inspirere, ikke begrense. Så viktigere enn all verdens tekniske tegneverktøy er nok å utnytte særegenheter og prøve seg fram, være seg sjøl, ta sjanser og våge. Og så handler det selvfølgelig om tegneferdigheter.

Tekniske tips

NB! En kan lage illustrasjoner ved hjelp av datautstyr på mange, mange måter. Her viser jeg bare noen av mine vrier. De passer slett ikke til alt.

Jeg bruker en enkel tegnehanske for at handa skal gli lettere på skjermen. Jeg har også bundet fast selve pennen til brettet med en hyssing for ikke å miste den i arbeidsrotet. Dessuten har jeg løfta iMacen opp på en liten kasse på bordet for å kunne se hele hovedskjermen selv om jeg vipper opp tegnebrettet som står foran. Jeg har i tillegg teipa fast en papplate med oppbretta kant fremst på brettet, der jeg kan legge tastaturet, nesten som om jeg har det i fanget.

Det er lett å vri skjermen på stativet og skyve den på bordet slik at jeg finner en god arbeidsstilling i forhold til tegneflata. Bildet kan også forstørres, forminskes og vris i Photoshop. Jeg har ellers stilt inn noen av sideknappene for å lette arbeidet, for eksempel angreknapp som går trinnvis bakover i historikken (⌥⌘Z).

Se også:
Første prøvetegninger til «My Favorite War» 2011
Figurtegninger til «My Favorite War» 2012
 Bokillustrasjoner tegna på tegneskjerm («Lars er stor», 2013)
Bokillustrasjoner tegna på tegneskjerm («Hva sier reven?», 2013)
Bokillustrasjoner tegna på tegneskjerm («Akvarium», 2014)