14. mars 2014

«Bildebokskolen» 74:
«En fanfar för bilderboken!»

Summary in English: Picture Book Class #73: Links to comments on a Swedish book about picture books, written by, among others, Gro Dahle, Norwegian poet and wife of Svein Nyhus. (Cover characters by Lindström and Karrebæk.)

Selveste Gro Dahle, kona i første etasje, har bidratt til boka «En fanfar för bildeboken!» som kom i 2013. Det er en samling lærde og inspirerende strøtanker om bildebøker som medium og kunst. Gro forteller over kjøkkenbordet at hun har lært mye av medforfatterne i bildeboksamtalene og presentasjonsseminarene etterpå. Tidligere har for eksempel Maria Laukka skrevet om bildebokkritikk. Ja, de er så kloke så, Ulla Rhedin, Gunna Grähs, Ole Dahlgaard (Oscar K.) og alle sammen.

Figurene på omslaget er tegna av Eva Lindström og Dorte Karrebæk. De er fine.

Du kan lese mer om boka her:
Norsk barnebokinstitutt om boka
Lotta Olsson (DN) om boka og «Sinna Mann»
Oskar K. om pressereaksjoner på boka
Svenska Barnboksakademin om boka

13. mars 2014

In English, please!

Summary in English: A link to an interview in English with Svein Nyhus, illustrator of the picture book version of Ylvis's "What does the Fox say?"

Ok, her er et lite intervju på engelsk om illustrasjonsarbeidet bak tulleboka «Hva sier reven?». For dem som måtte være interessert i sånt.

Ellers? Den amerikanske utgaven lå i sin 12. salgsuke fortsatt på femteplass på New York Times' bildebokliste. Javel.

Se også:
Grundigere engelsk omtale av illustrasjonene
Kjøp trykk fra «Hva sier reven?»
Oppdatering sommeren 2014: Boka ble liggende 16 uker på bestselgerlista til New York Times før den gikk ut. Og ni måneder tidligere var den ikke påtenkt en gang.