28. april 2015

Digital illustrasjon:
Tidkrevende tegnelek

Summary in english: A cover illustration by Svein Nyhus for a Norwegian literature magazine focusing on Nietzsche's life and works. The drawing was made digitally on a graphic tablet with a screen (Cintiq). Single characters were cut out by using the lasso tool in Photoshop.

I januar tegna jeg en karikatur av Nietzsche til litteraturtidsskriftet Vinduet. Redaktøren ville ha et barnebokaktig forsideportrett der det «skjedde noe i barten». Gøy. Jeg googla rundt etter stikkord og konstruerte en profil av halvmorsomme figurer. Oppdraget ble et eksperiment jeg brukte flere dager på.

For å ufarliggjøre forfatterfilosofen og lokke lesere, prøvde jeg å gjøre motivet avansert og enkelt på én gang. For øvrig skulle blandinga av virvar og presisjon gjenspeile den sære dikterpersonligheten og opptattheten av ideer og menneskesinn.

«Nietzsche», forsidemotiv tegnemalt direkte i Photoshop på en tegneskjerm. © Svein NyhusDet er mange kvaliteter og virkninger i kunsten, men alle uttrykk bør ha noe eget. Også en illustrasjon må skille seg ut i mengden. Et omslagsbilde må dessuten være tydelig på avstand, som et blikkfang og en salgsplakat. Derfor prøvde jeg på det. Å vekke og berøre med særpreg. Det ble pent og pyntelig, men også passe pussig.

Tegneteknikken trinn for trinn


NB! En kan lage illustrasjoner ved hjelp av datautstyr på mange, mange måter. Her viser jeg bare min vri.

Jeg oppretta en Photoshop-fil på størrelse med et A3-ark i 400 dpi. Så tegna jeg alt på en tegneskjerm. Den ferdige datategningen ble trykt på en flate som var mindre enn A4.

1. Idéutkast.2. Detaljert strek-
skisse med
forklaringer.

3. Original under
arbeid. Jeg tegna i
grått direkte i
Photoshop.
4. Ferdig digital-
tegning.


5. Masker for valører og
farger. Tekster på eget
lag.

6. Ny fargeversjon
tilpassa svart bak-
grunn etter ønske
fra designeren.


Høyoppløst detalj som viser de kornete Photoshop-
penslene jeg bruker. © Svein NyhusUtsnitt

Jeg skar ut enkeltfigurene fra hovedtegningen for å gi designeren småillustrasjoner til å pynte og poengtere med inne i bladet. Å skjære eller klippe med lassoverktøyet gir sleng og sylskarpe kutt, en fin kontrast til grove strøk.

Jeg klipte ut figurene med lassoverktøyet i Photoshop
for å lage illustrasjoner til inne i bladet.
© Svein Nyhus
© Svein Nyhus
De skeive formene og kornete brushene skulle gjøre uttrykket levende og personlig, men det blei litt sterilt likevel. Digital teknikk gir mange muligheter og god kontroll, men tradisjonelle metoder med motstand i materialene gir nok større variasjon og finere nyanser. Javel. Så får jeg sleive mer neste gang, legge inn litt rusk og lage tydeligere spor av liv og virkelig virkelighet.

Ferdig tidsskrift

Formgiveren og redaktøren ville til sist ha motivet i rødt på svart. Greit nok, selv om portrettet opprinnelig blei tegna såpass mørkt for å stå tydelig på lys bakgrunn.Se også:
Myldreillustrasjoner i digitalteknikk 2014
Annen karikatur i samme teknikk 2015

2 kommentarer :