21. juli 2021

Å leke med former og motiv i kommunevåpen

Summary in English: Norwegian illustrator Svein Nyhus shows his playful versions of the municipal coats of arms in Vestfold County, Norway (today Vestfold og Telemark). The illustrations are made in Photoshop on a digital drawing tablet (Cintiq): they are drawn with black and grey pencil brushes on a grey background, the elements are then cut out, and finally a coloured layer is put on top. At the bottom of the blog post are old drawings of eagles.

Vestfolds kongekrone symboliserer forbindelsen til konge-
ætten. I tegningene til fylkets kulturplaner for 2014–2022 la jeg
inn våpenskjoldet flere steder. Da Vestfold og Telemark slo
seg sammen i 2020, fikk storfylket nytt merke.
© Svein Nyhus
Jeg liker å leke med former og linjer. Derfor vrir og vrenger jeg ganske frittkropper og ting i illustrasjonene mine. I dette blogginnlegget viser jeg eksempler på det.

Det er en gave å kunne tegne så virkelighetsnært som et kamera. Og det er selvfølgelig fantastisk å mestre vanskelige tegneteknikker og sjangertro oppskrifter. Men «korrekte» og «flinke» framstillinger kan også bli fattige. Bildene blir «perfekte» fasitsvar og imponerende oppvisninger, som om det handler om en skoleoppgave, en idrettsprestasjon eller et sirkusnummer. Men de er kanskje verken originale og overraskende eller levende og personlige. Bildene blir forutsigbare og «bare gjort». De er hva de er, ikke noe mer utover seg sjøl. Dessuten: Hvis illustratører kan avbilde verden som et fotoapparat, trenger de ikke å tegne eller male.

Isteden prøver jeg å behandle illustrasjoner som sin egen virkelighet, ikke bare annenrangs etterlikninger av noe annet eller virkeligere. Bildene former et eget univers der jeg er skaperguden med makt til å gjøre hva jeg vil og kan. Det er en fin trøst for oss som ikke behersker alle teknikker og ferdigheter.

Som bildemaker er jeg fascinert av visuelle symboler, merker og heraldikk. Det er et fagområde der brukstegnere kan stilisere gjenstander og figurer og fordype seg i tradisjon, detaljer og dekor, ofte i en grafisk flatestil.

Her er eksempler på kommunevåpen som jeg lekte med i illustrasjoner for Vestfold fylke. Det var gøy å lage variasjoner over visuelle temaer, overdrive grunnformer og gjendikte enkle motiver. Og det var gøy å pusle og pirke. Men det krever god orden å holde styr på alle utkast, biter og varianter. Tegnearbeidet og all tilrettelegging tok derfor uvanlig lang tid.

Kommunevåpen i Vestfold fra 2014 til 2020. Illustrasjonene er tegna i Photoshop, med digitalpenn på tegneskjerm.
Pirkearbeidet tok lang tid, og sluttresultatet ble veldig kontrollert. Her tror jeg det passer.
© Svein Nyhus


Mange sammenslåtte kommuner har fått nye våpenmerker. De oppfyller kravet om få elementer og enkel design, men jeg synes noen merker har en litt formsvak utførelse. Linjeføring og komposisjon kunne nok vært enda litt strammere, mer organisk, både avbalansert og poengtert.

Uharmoniske former og slapp tegning kan skyldes svak formsans, at utøvere og bestillere ikke har blikk for å gjenkjenne visuelle nyanser. Men kanskje grunnen også er at vi bruker digitale tegneprogrammer? Det er i hvert fall lett å la seg forføre av «feilfrie» datategninger. Når strekene er presise og flatene enda glattere enn på papir, kan vi glemme de estetiske kvalitetene i det grunnleggende tegnearbeidet.

Det var ekstra moro å forenkle det gamle kommunevåpnet til Holmestrand, ikke minst den detaljerte
skuta i midten. Bildekollasjen viser også ørnefigurer fra andre illustrasjoner. Flere karikerte fugler
ser du her.
© Svein Nyhus


Forresten: En logo, eller et markedstilpassa symbol, blir vanligvis nøyaktig definert i en grafisk designprofil. Tradisjonelle våpenmerker er derimot beskrevet med ord. Det kan for eksempel være: «på rød bunn en gull kongekrone». Det har gitt kunstnere frihet til å forme symbolene litt mer som det passer, for eksempel i en utsmykning, og likevel gjengi merkene riktig.

Se også
Illustrasjoner til kulturplan for Vestfold (med forklaring av den digitale tegneteknikken)

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar