23. januar 2015

Illustrasjonstips:
Å utnytte deler fra én tegning i flere andre

Summary in English: Digital collage: Here Svein Nyhus shows an unpretentious logo drawing for voluntary activities in the small municipality of Tjøme, Norway. The simple drawing was made directly in Photoshop with foreground and background on separate layers, and elements drawn as silhouttes with no overlapping, making it easy to copy and paste them into new digital collages.

Dagens lille illustrasjonstips viser hvordan en kan lage en tegning ned enkeltdeler som kan settes sammen til nye illustrasjoner. Det kan være nyttig når en vil utnytte et lite motiv over større plass, for eksempel i en trykksak, og ikke vil gjenta nøyaktig det samme alle steder.

Nylig tegna jeg nemlig en uhøytidelig logo for et aktivitetsprosjekt her jeg bor. Den ble bygd opp av elementer som jeg kunne omplassere i nye småillustrasjoner.

Enkel illustrasjon tegna direkte i Photoshop med forgrunn og bakgrunn som «utklipte» biter
på egne lag


Jeg brukte Photoshop og tegneskjerm. Viktigst var likevel at jeg 1) tegna figurene i tydelig silhuett uten overlapping og 2) skilte forgrunn og bakgrunn på egne bildelag. Dermed ble det lett å velge utsnitt med lassoverktøyet og leke med kopier av delene i nye kollasjer.

I bildet under er mindre varianter av den første tegningen. Eksempelet viser at en illustrasjon forholdsvis lett kan få større bruksverdi når en bruker biter om igjen. Og fordi det visuelle uttrykket nødvendigvis må bli det samme, vil trykksaker og nettsider med tegningene virke enhetlige og samtidig varierte.


Bitene kopiert og satt sammen til nye småillustrasjoner («digital kollasj»)


Vel, denne leken tok faktisk litt tid. Og motivene er selvsagt for glatte og konvensjonelle til at de blir virkelig interessante. Dette er i beste fall bare familievennlig reklame. Likevel er jeg fornøyd med å tegne kommunevåpenet som smilefjes og Færder fyr som langstrakt dame. Jeg antyder også lokale landemerker som bru og vippefyr. Ja, dette er brukstegninger, det er vel det de kan kalles.

Samme grep i andre illustrasjoner

Løse gjenbruksfigure

Jeg brukte omtrent samme gjenbruksidé og vitsefigurer da jeg tegna langstrakte sidevignetter til Tønsbergs Blad for tre år siden. Detaljene var ikke like finoppdelt, men delmotivene såpass atskilt at jeg kunne konstruere nye kombinasjoner. Teknikken var blyant og vannløselig tusj på papir. Jeg retusjerte i Photoshop og gjorde fargene ekstra skarpe for at de skulle stå passe dempa på grågult avispapir.

Toppvignetter til avisside («god morgen – høst og jul»)
med delene kopiert i litt ulike kombinasjoner
Toppvignetter til avisside («god morgen – vår»)
med delene kopiert i litt ulike kombinasjoner


Forenkla figurer i tydelig silhuett

For å vise fordelene med flate silhuettfigurer i piktogram-stil tar jeg med utsnitt fra to motiver som likner på hverandre, ett fra 1991 (til venstre i bildeparene), et annet fra 2014. I den eldste tegningen er Tordenskiold og Ibsen tegna ganske tydelig med tynn penn og vannfarger, i den nyeste tegningen er figurene mer stiliserte og flate – og i samme digitale, maleriske kollasjteknikk som Tjøme-motivene over. Vel, begge teknikker og formspråk har sine kvaliteter. Om den ene eller andre varianten er best, handler derfor mer om formsans enn egenskaper ved teknikken.

Utsnitt av pennetegning fra 1991 og digitalkollasj fra  2014,
den siste med stiliserte, flate «piktogrammer» i silhuett
Utsnitt av pennetegning fra 1991 og digitalkollasj fra 2014,
den siste med «piktogrammer»


Se også
Detaljerte tegninger i samme digitalteknikk
Nye kollasjer av gamle biter (fra «Hva sier reven?» 2016)

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar