21. april 2009

Illustrasjoner som visuell profil

Summary in English: Illustrations as visual identity. The following pictures show illustrations by Norwegian illustrator Svein Nyhus for a conference for librarians about children's culture (to be held in Tønsberg, Norway in September 2009). The illustrator has made small drawings with coloured pencil on coloured papers which he cut out and scanned in. A marketing agency will make the final design and layout for different media by combining these elements with Nyhus' marbleized paper (as with the flyer and e-mail teaser shown at the bottom). This way the illustrations form a visual identity for the conference.

Nylig fikk jeg i oppdrag å lage en plakatillustrasjon til Trollkritttet, Vestfold fylkesbiblioteks planlagte konferanse om barnekultur i september 2009. Da tegna jeg mange løse figurer istedenfor ett, samlende motiv. Slike småtegninger kan nemlig plasseres på ulike måter og dermed danne en visuell profil eller et synlig gjennomgangstema for flere typer trykksaker og nettpresentasjoner. Under viser jeg hvordan jeg gjorde det.

1. Tegneprosessen. Aller først bestemte jeg meg for å lage en slags kollasj av rare barn. Enkelttegningene ble tegna fritt og ledig med tjukke fargeblyanter på farva kopipapir. De beste skar jeg ut med en papirkniv med avbrekksblad. Denne teknikken kombinerer raske, grove streker med presise kutt og klipp. Det gir et fint spenn mellom kluss og kontroll.2. Figurark. Bildet under viser noen av de ferdige figurene limt opp og skanna inn. Jeg ville at de enkle illustrasjonene skulle formidle mangfold og fantasi, være levende, lekne og positive - og samtidig se litt ut som barnetegninger (tegna med et trollkritt, kanskje). Jeg har dessuten begrensa fargene for å gjøre særpreget og profilfunksjonen tydeligere. I tillegg ville oppdragsgiveren at tegningene skulle minne om bokillustrasjonene mine. Da vil kanskje noen barnebibliotekarer, som er en av målgruppene for konferansen, kjenne igjen stilen og tenke på barn og bibliotek.3.Marmorert papir som bakgrunn for illustrasjonen. Arket under er henta fra min samling av marmorerte og nedsølte papirer. Jeg har en god bunke fra tidligere illustrasjonsjobber.4. Bitene kombinert i et ferdig resultat. Et reklamebyrå har fått figurer og bakgrunn som løse biter (bildefiler). Slik kan designeren fritt velge ut og sette sammen elementene for å lage presentasjoner i ulike medier. Eksemplene under viser et trykt flygeblad og en enkel epost-frister der de samme bitene er tilpassa forskjellige formater. Dermed skaper illustrasjonselementene, sammen med typografi og fargebruk, en tydelig visuell profil. Marmormønsteret bak er lagt på et eget lag i photoshop der farger og valører er dempa. Skrifttypen er valgt av reklamebyrået.Se også:
Blå smårollinger 2006
Flere smårollinger 2012
og:
Mer papirkollasj i «Hvorfor de kongelige ikke har krone på hodet» (2004)
Enda mer kollasj i «Lars » (2012)

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar