7. november 2014

Mini-utstilling

Summary in English: Book illustrations by Svein Nyhus and his daughter Kaia Dahle Nyhus are on exhibition in Tjøme, Norway this November.

Kaia og jeg stiller ut bildebokillustrasjoner, blant annet fra «Jeg kunne spise en ku», på kommunehuset på Tjøme i november. Ikke viktig, men nå er det nevnt.

Se også:
Tidligere utstillinger

19. oktober 2014

«Bildebokskolen» 76 / Datategninger fra skissestadiet til ferdige illustrasjoner:
Karikatur og kollasj, kaos og kontroll i «Akvarium»

Summary in English: Picture Book Class #76: Gro Dahle's and Svein Nyhus' new children's picture book "Aquarium" ("Akvarium" in Norwegian) is finally here. The poetic text is about a girl and her mother who is a fish. In this blog post the illustrator writes about how he interprets the text by drawing his own details; these may also trigger the imagination of the reader. He then shows the storyboard for the book and some sketches leading up to a finished illustration. All drawings have been made digitally on a Cintiq (a graphic tablet with a screen).

Nå, i oktober 2014, kom endelig «Akvarium», den første bildeboka Gro og jeg har lagd sammen på fem år. Den handler om Moa som må passe på mammaen som er en fisk. Historien er enkel og sterk (det mest rørende er den siste setningen i boka).

Her viser jeg bilder fra tegnejobben, både ferdige illustrasjoner og skisser fram til en av dem. Jeg skriver også kort om hva og hvordan jeg tegner, altså om eksperimenter med motivinnhold og utforming.

Innhold, form og digital tegning

Jeg liker å tegne inn småting som ikke er nevnt i teksten. Sånn hjelper og tolker jeg ordene. Da kan også den som ser, dikte videre sjøl og dermed utvide den korte historien. Jeg vil også lage kontraster og variasjon innafor samme, helhetlige univers. Og motivene skal helst være innholdsrike og enkle på én gang. Også her ville jeg lage forseggjorte illustrasjoner med mye å kikke og gruble på. Og formidle noe både vakkert og ubehagelig innestengt.

Figurene, fargene og de fortegna formene ligner på mye av det jeg har gjort før – for eksempel papirkollasjene i «Tikk takk, sier Tiden» fra 2005. Men i «Akvarium» er alt, bortsett fra bakgrunnene med ekte malingsøl, tegna direkte på en tegneskjerm som er kobla til datamaskinen. Da kan jeg leke med dataeffekter fra første strek, jeg kan etterlikne blyanter og pensler og lage geometriske former, rette linjer og presise kutt. Det gir god kontroll med plasseringer og andre deler av håndverket, og jeg kan forandre og justere alt underveis. Ja, det meste blir reint og pent.

Digital tegneteknikk har også svakheter. Bildene kan se perfekte ut, men blir fort unaturlig glatte og livløse. De kan mangle nødvendig motstand, mangle vitalitet, uregjerlig energi og deilig spontanitet. Det finnes heller ingen enestående originaltegninger på papir. Det krever ellers en del erfaring - eller gode prøvetrykk - for å kunne beregne hvordan lysende skjermbilder blir gjengitt som ferdige illustrasjoner på trykk. Vanligvis blir kontrastene mellom lys og skygger større på en skjerm, og de mørkeste partiene litt klarere, mens detaljene blir skarpere på papir. Det er også vanskeligere å avslutte arbeidet når en hele tida så lett kan gjøre ting bedre. Datajobbing skjer dessuten med små fingerbevegelser og tegnerrumpa i ro, ikke med store anstrengelser og opplevelser av kropp og materialer som i tradisjonell, fysisk kunst. Sånt setter spor.
Og fra forrige blogginnlegg om «Akvarium» viser jeg disse illustrasjonene på nytt:

Fra idéskisser til ferdig illustrasjon

Småbildene under viser en oversikt over boksidene (storyboard med enkle negleskisser) og utkast til én av illustrasjonene. Her presenterer jeg bare noen av mange forsøk og trinn i prosessen. Ja, jeg er nok litt gæern som prøver i det uendelige og ikke treffer bedre med en gang. Men mest gæern er jeg kanskje som skriver om tegningene i en egen blogg? Som om dette skulle være viktig for andre enn meg. Hm.

1. Utkast til sideoversikt
(48 siders innmat og 20 tekstoppslag)
2. Ferdig sideoversikt


3. Plassering av figurer og detaljer
(tidlig komposisjon/layout)
4. Plassering av figurer og detaljer
(litt seinere forsøk på skissestadiet)


5. Enda mer skissering
6. Reintegning av figurer
(«heldigital papirkollasj»)


7. Foreløpig prøvetegning
(viser teknikk og motiv)
8. Forsøk på å forbedre hovedfiguren


9. Ferdig bokillustrasjon med flere detaljer og innskanna papirbakgrunn
(motiv nummer 3, side 10-11, i sideoversikten)


For den teknisk interesserte

Jeg tegner på en Cintiq 22HD i Photoshop CS6 på en Mac. Dokumentet er i RGB, har en oppløsning på 350 dpi og samme størrelse som planlagt sideformat i den trykte papirboka (pluss 5 mm beskjæringsmonn i alle sider). Jeg prøver å skape helhet og tydelig særpreg i uttrykket ved å holde meg til bestemte formgrep og metoder, bruke faste pensel-etterlikninger og ha en nokså begrensa fargepalett. Og det blir mange lag i Photoshop, til skisser, bakgrunner, ferdige biter og effekter i ulike varianter.

Jeg tegner bitene på en tegneskjerm
(prøver å etterlikne papirkollasj)
Ferdig bok, cintiq og mac på
rotete arbeidsrom.


PS. Når jeg nå leser gjennom den ferdige boka, oppdager jeg detaljer jeg glemte og ting jeg burde ha tegna mer i samsvar med teksten. Sånn er det alltid. Jeg blir litt fornøyd og litt misfornøyd. Og løsninga på det? Å gå videre, selvsagt.

Se flere «fra skisse til ferdig bokillustrasjon»
Blyant og vannfarger i «Hemmeligheten til fru Plomme»
Blyant og vannfarger i «Moro-vers»
Papirkollasj i «Hvorfor de kongelige ikke har krone på hodet»
Papirkollasj i «Tikk takk, sier Tiden»
Digital fargelegging og kollasj i «Lars danser»
Digital fargelegging og kollasj i «Lars er ikke»
Datategninger i «Lars er stor»
Datategninger i «Hva sier reven?»
og
Et par illustrasjoner til fra «Akvarium»
Det rotete arbeidsrommet

Flere avistegninger fra arkivene

Summary in English: In this blog post Svein Nyhus shows editorial cartoons made for local Norwegian newspapers in the 1990's and 2000's. The lines in the illustrations are drawn with felt pen or pencil (copied on a copier for increased contrasts); colours are applied with coloured ink, markers or Photoshop. Svein's kid-friendly mainstream style has since been supplemented with more experimental illustrations. At the bottom are photos of twin brother Egil and some of his news paper cartoons.

I arkivskuffene har jeg funnet flere gamle avistegninger jeg fortsatt liker. Ja, det har alltid vært gøy å stappe tegningene med påfunn og å jobbe med karikerte former. Som vanlig har jeg også lekt med tekstbånd og Slottsfjelltårnet.

Flere av motivene og teknikkene her likner på hverandre. Den tynne, klare streken har jeg lært fra tegneserier og blader jeg vokste opp med; jeg så aldri grensesprengende voksenkunst i sofistikerte gallerier, bare Donald og tegningene til tvillingbroren min. Fornøyelig, folkelig og forståelig var fint. Barnevennlig var bra. Og tydelig på trykk var trygt.

1a. Sandefjords Blad 1991: «Sommerkultur i Vestfold»
Splittpenn og vannfarger (flytende tusj).
1b. Tønsbergs Blad 2006: «Sommerkultur i Vestfold»
Fotostatkopiert blyantstrek fargelagt med tusjpenner.


2a. Tønsbergs Blad 1995: «Sjarmører på brygga i Tønsberg»
Streker tegna med tynn filtpenn og farger med breie tusjer.
2b. Tønsbergs Blad 1995: «Neanderthaleren»
Oppfølger til sjarmør-artikkelen.


3a. Tønsbergs Blad 2009: «Frekk butikktyv ba politiet
pynte på personopplysningene» Her har jeg forsterka
blyantstreken og fargelagt bakgrunnen digitalt.
3b. Tønsbergs Blad 2009: «Julebord»
Samme teknikk som «butikktyven». Se eldre julebord her.


Egils avistegninger 2013
Egil, broren min, er forresten verdens beste avistegner. Han har i hvert fall forfina karikaturkunsten sin gjennom en kjempeproduksjon av faste avistegninger siden han var 16 år.

Egil har dessuten alltid vært flinkere til å tegne enn meg. Det har vært både inspirerende og frustrerende. Jeg fikk noe å strekke meg etter, og han var en snill og morsom kollega, men også et forbilde jeg ikke kunne mætsje. Så istedenfor å herme forgjeves og til evig tid, har jeg etter hvert supplert den veloppdragne vitsestilen her med enklere, mer sleivete, klussete og konturløse uttrykk. For det meste går greit, og det er gøy å prøve noe nytt. Ja, kunst handler om å våge. Å slippe seg løs.

Brødrene tegner heia-bannere i 1974
... og gateportretter i 1983


Se også:
Andre blogginnlegg med etiketten «avistegning»
• Mer formlek med Slottsfjelltårnet her, her, her, her og her

«Bildebokskolen» 75:
Kontraster gjør innholdet tydeligere

Summary in English: Picture Book Class #75: Two spreads from "Gentle" (or "What A Girl!", Norwegian original title "Snill", a picture book by Gro Dahle and Svein Nyhus) show how contrasts help the communication and storytelling: Everything exists as opposites; big vs. small, round vs. square, empty vs. filled, etc., and Nyhus likes to caricature differencies, as well as shapes and characters.

I denne minileksjonen i «Bildebokskolen», mine småtips til andre fortellere, vil jeg minne om at alt eksisterer som motsetninger og kontraster til noe annet. Forskjeller er i hvert fall nødvendig for at vi skal oppleve noe. Det våte er vått fordi noe er tørt, det mørke er mørkt fordi noe er lyst og så videre. Dette forholdet overdriver jeg i illustrasjonene mine. Da skaper jeg mer varierte opplevelser sånn at leseren ikke går lei, og jeg forteller og viser på en tydeligere måte. Her kommer to eksempler på det:

1. I første illustrasjon, som er henta fra Gros og min bildebok «Snill» fra 2002, er det fullt av kontraster: rundt og rett, høyt og lavt, tett og løst. Og Lussi, den snille jenta, blir liten fordi læreren er stor. Samtidig skal bitene passe sammen. For bildeelementene må også ha noe felles, altså tilhøre samme univers, ellers blir det brudd og bare rart.

Tegneteknikken er forresten en kombinasjon av blyant/viskelær/vannfarger og papirkollasj.

2. Seinere i boka er bakgrunnene rotete, en klar kontrast til det stramme tavlemønsteret tidligere. Ja, den karikerte stilen passer temperamentet mitt godt. Jeg liker store, overtydelige fakter, fort og sakte, tungt og lett, bråkete og forsiktig, både estetisk og fortellermessig. Det blir tydeligere og rikere. Og gøyere og penere. Synes jeg.

PS. Og selvsagt må vi ikke glemme det som er mellom ytterpunktene: de fine nyansene, de små tonene. For alt hører med.

Les mer om motsetninger:
Om variasjon og samlende helhet
Om kluss og kontroll
Om parallelle tegneoppdrag som kan øke kontraster og særpreg
Les også:
Flere blogginnlegg om «Snill» (for eksempel om lydleken i nederste bildeeksempel)
Wikipedia om «Snill»

17. september 2014

Ny bildebok av Gro Dahle og Svein Nyhus i oktober:
Digitale tegninger i «Akvarium»

Summary in English: Gro Dahle's and Svein Nyhus' new children's picture book "Aquarium" ("Akvarium" in Norwegian) will be out in October. All illustrations are rendered digitally. The book is about a girl whose mother is a fish.

I oktober 2014 kommer «Akvarium», ei bildebok som Gro Dahle har skrevet teksten til og jeg har illustrert. Den handler om Moa og mora hennes som er en fisk. Den må Moa passe godt på.

Bildene er tegna i typisk sveinnyhusk pirkestil med tette, konstruerte tablåer, overdrevne kontraster, småskeive former, rare skygger, symbolske detaljer, runde dokkehoder, marmorerte bakgrunner og grått, blått og brunt. Men istedenfor å bruke blyant, som har vært tegneredskap i flere bøker før, forsøkte jeg denne gangen å jobbe videre med heldigital kollasj.

Alle illustrasjonsbitene er tegna på en
tegneskjerm. Teknikkvarianten etterlikner
papirkollasj (som er fargelagt digitalt).
Dette illustrasjonsoppdraget blei et tegneteknisk eksperiment som tok mye, mye lenger tid enn planlagt. Alle elementene i bildene blei tegna på et tegnebrett med skjerm (Cintiq) som løse biter på egne lag i Photoshop. Jeg brukte penseletterlikninger («brushes») og innstillinger med dekkende farge som skjulte de første strekene. Penslene hadde ulike strukturer, farger og strekbredder. Og jeg bytta og bytta hele tida og prøvde meg fram for å få det omtrent som jeg ville.

Denne utprøvende prosessen blei i perioder fullstendig utmattende, og jeg rakk verken leveringsfristen eller den siste finpussen. Jeg ville for mye på én gang, både skjære skarpt, male mykt og risse sprøtt, tegne med og uten tynne streker, gjøre det overkontrollert og løssluppent, flatt og dypt, tøysete og alvorlig – og skape en særegen akvarietydelighet.

Jeg skulle selvfølgelig ha snudd i tide og valgt en annen metode. Bildene blei for dataglatte, upersonlige og overarbeida. Komposisjonene blei likegyldige, figurene klisjeprega. Men jeg er samtidig glad for å ha gjennomført, tross alt, og fornøyd med flere detaljer. I ettertid, når slitet kommer på avstand, innser jeg også at arbeidet har gitt interessant erfaring. Uansett er teksten god. Enkel og sterk som alltid når Gro skriver. Da kan ikke boka bli helt umulig.Forrige bok Gro og jeg lagde sammen, var «God natt, natt» i 2009. I mellomtida har dattera vår Kaia illustrert tre av barnebøkene hennes: «Håpe, sa gåsa» (2011), «Jeg kunne spise en ku» (2012) og «Krigen» (2013). De er fine.

Se også
Flere tegninger fra «Akvarium»
En annen bok med mørklugga dokkejente i rom med løse dørkarmer og urolige bakgrunner
En liten bok illustrert på tegneskjerm – og en stor

16. september 2014

To mjølk i Nordfjord - og husmannssommar

Summary in English: The Norwegian illustrators Svein and Egil Nyhus continue touring Sogn og Fjordane county, Norway with their drawing show for school children. The photos show two glasses of milk ready for the twin brothers to drink at a school and activities after working hours: a September bath in the North Sea at Selje and a visit to a cliff on Stad. Svein works mainly as a book illustrator, Egil as a caricaturist and cartoonist.

Teiknarduoen får godt stell på skulane dei vitjar i Sogn og Fjordane i september 2014. På ein montessoriskule hadde ei tredjeklassejente ordna med brødskiver og to glas mjølk ferdig serverte i kjøleskapet då tvillingane kom. Snakk om service!

Og turnévêret er strålande. Same kvelden, midt i haustmånaden og ein tidleg husmannssommar, bada to menn (i det minste ein av dei) i Stadhavet på Selje iført berre klokka. Og dagen etter bøygde brørne nakken på «Vestkapp», fjellplatået på Stadlandet fem hundre meter over havet med innsyn og utsyn til heile verda.

Godvêrsbonus: Panoramabilete av to menn på tur over Nordfjorden der éin prikk lik mann (han med dei pene tennane) på finurleg vis vert to prikk like menn. Det passar perfekt!Sjå òg
To menn i Sogn og Fjordane september 2013
To menn i Sogn og Fjordane mai 2014
To egg i Ytre Nordfjord september 2014

«Sinna Mann» som polsk barneteater

Summary in English: Pictures from a Polish theatrical adaptation of "Angry Man" (original Norwegian title "Sinna Mann", 2003) , a children's picture book about domestic violence written by Gro Dahle and illustrateed by Svein Nyhus. The book was released as Zły Pan in Poland 2013. In 2009 it was made into an animation.

Den norske teaterregissøren Simone Thiis setter opp en sceneversjon av bildeboka «Sinna Mann» ved barneteateret Teatr Andersena i Lublin i Polen denne høsten. Avisene forteller at stykket vekker sterke følelser.

Jeg har ikke hatt noe med oppsetninga å gjøre, men tror Simone bygger historien både på Gros tekst og Anita Killis tegnefilmversjon. Uansett er det morsomt for meg som illustratør å kjenne igjen Bojs stripete genser, mammas kjole og trøye og ikke minst gullfiskene og kongeskikkelsen i reklamebildene fra Polen. Det er også interessant å se barnetegningene til denne historien (øverst på den polske presentasjonssida).Se også
Intervju med forfatteren (PDF på polsk)
Filmglimt og intervjuer fra forestillinga (på polsk, 22:17:55–22:20:40)
og
Norsk, svensk og kanadisk teateroppsetning av «Sinna Mann»
«Zły Pan», polsk utgave av «Sinna Mann» fra 2013
Alle illustrasjonene i «Sinna Mann»