27. august 2017

Bildebokanalyse:
«Gutten og pappesken»

Summary in English: A link to an article on "The World Has No Corners" (original Norwegian title "Verden har ingen hjørner"), a picture book from 1999 by Svein Nyhus. Also signed giclee prints of some of the illustrations from the book.

Atle Krogstads «Gutten og pappesken» i «Norsklæreren» nr.2 2017
I «Norsklæreren» nummer 2 2017 er det en vitenskapelig artikkel om «barns bruk av rom» med utgangspunkt i «Verden har ingen hjørner», en bildebok jeg ga ut i 1999.

Artikkelforfatteren Atle Krogstad er førsteamanuensis i norsk ved Dronning Maud Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning i Trondheim. Han har skrevet om barn og rom før, for eksempel her og her.

«Verden har ingen hjørner» kom første gang ut i 1999.
«Verden har ingen hjørner» handler om den lille gutten Viktor som sitter i en pappeske og undrer seg over verden. Boka inneholder ingen tradisjonell historie. Isteden er det enkeltstående scener med konkrete observasjoner og ganske åpne spørsmål, nesten som små dikt, og illustrasjoner med få detaljer. Tegneteknikken er prega av skyggelegging og forsiktige farger som skaper en slags realisme i det ellers barnevennlige bildeuttrykket. Blyantnyansene formidler også en følsomhet, et alvor kanskje, og en ro for refleksjon. På den måten prøver jeg å rydde rom for leserens egne tanker og tolkninger. Da kan enkle ord og bilder bli «større enn seg sjøl» og nesten uendelig innholdsrike.

Det er likevel interessant å se hvor mye en engasjert, kreativ og skolert leser får ut av de korte tekstene og sparsomme illustrasjonene. Sist i analysen skriver Atle Krogstad:

«Det fysiske hjemmemiljøet hos Viktor har mange rom, kroker, mellomrom og steder der Viktor kan være skjermet og for seg selv. Pappkartongen er multifunksjonell, og barn kan bruke den i lek og meningsskaping både hjemme og i pedagogiske miljøer. Viktor bruker pappesken som målestokk og referanse til sin egen kropp. Pappesken markerer også grensene for hans eget personlige rom, og er en posisjon hvorfra han kan tenke og forme sine tanker fritt. Det personlige rommet er, med Winnicotts begrep [«overgangsobjekt»], et overgangsrom som ikke stiller krav til barnet på egne vegne, men som gir barnet tid og rom til den pågående oppgaven å skille mellom indre og ytre virkelighet og knytte forbindelsen mellom dem. Voksne som ivaretar og respekterer grensene for barnets personlige rom, åpner for dialog med barnet, og kan bidra til å utvide barnets forståelse, meningsskaping og bevegelsesrom.»

Godt sagt. Og godt sett.Kunsttrykk og orginalillustrasjoner fra boka

Jeg har flere nummererte og signerte gicleer (digitalprinter i museumskvalitet) med motiver fra «Verden har ingen hjørner»:

«Det detter usynlige ting ned i hodet»
Signert kunsttrykk, opplag 40, A2
«En lang, blå vei»
Signert kunsttrykk, opplag 40, A2
«Men krokodiller fins»
Signert kunsttrykk, opplag 40, A2
«Pappa har slips»
Signert kunsttrykk, opplag 70, A2
«Kanskje jeg kan fly når jeg sover?»
Signert kunsttrykk, opplag 70, A2


Jeg selger også noen av de originale blyanttegningene fra boka: forside-tegningen, «Viktor i esken», «Himmelen har tusen stjerner», «Noen dager er himmelen hvit», «Øynene mine ser og ser» og «Det er en lang vei å gå».

Utstilling av originaler og kunsttrykk fra «Verden har ingen hjørner» under Litteraturfestivalen på Lillehammer 2017

Se også:
Krogstads artikkel om boka (2017)
Doktoravhandling om blant annet «Verden har ingen hjørner» (2008)
og:
Digitalkopi av «Verden har ingen hjørner»
Blogginnlegg om boka
Digitaltrykk av bokillustrasjoner

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar