7. juli 2010

«Bildebokskolen» 42:
Helhet og variasjon i bildebokillustrasjoner

Summary in English: Picture Book Class #42: Continuity and variations in book illustrations: Norwegian illustrator Svein Nyhus shows how he tries to give a picture book a strong visual personality to make it stand out as a whole - and how he tries to make the illustrations both varied and matching, as if they were part of the same fictional universe; in "Mum's Hair" ("Håret til mamma", 2007) he used the same drawing technique, style, colours, and characters throughout the book. He still wanted to make the motives and compositions individually striking and different from each other. The drawing technique is pencil on tracing paper coloured in photoshop.

Dette innlegget i «Bildebokskolen» handler om visuell helhet og variasjon. Bildeeksemplene er henta fra «Håret til mamma» av Gro Dahle, en symbolsk-psykologisk bildebok fra 2007 om ei lita jente som må gre ut hårflokene til den deprimerte mora si. Hele boka består av femten oppslag med store, utfallende tegninger.

Helhet og variasjon i bildebokillustrasjoner

Ideelt sett vil jeg alltid prøve å få til en tydelig helhet i de bøkene jeg lager, gi hver bok et særpreg og skape en følelse av et eget univers som tilhører denne spesielle boka. Bildene må altså ha noe felles. Det er lett å få til med selve tegnemåten, fargene, motivkretsen og gjennomgangsfigurene. Samtidig liker jeg forskjeller og store kontraster, at hver enkeltillustrasjon også skal ha en egenverdi, det vil si noe nytt og annet enn de andre. Ja, når det er så få tegninger, og boka er så dyr, skylder jeg leseren at alle oppslag må være verdt plassen og prisen.

For å skape en helhet i en serie bilder, og gjøre det visuelle uttrykket likt, er det ofte nok at det er én og samme person som lager alt. Det skyldes selvfølgelig at illustratøren automatisk setter samme preg på alt han eller hun gjør. For å forsterke denne effekten, og for gi den enkelte boka sin egen visuelle identitet, prøver jeg imidlertid å gjøre dette mer bevisst. Aller først pleier jeg å teste ut litt forskjellige tegnemåter for å finne en stil og et uttrykk, og kanskje farger, som kan passe til prosjektet. Jeg ser også på sideformater og grovlayout. Det viktigste er at hovedgrepet er tydelig og virkemidlene få. Ja, bildene blir mye sterkere hvis grepet er enkelt og slående. Jeg må deretter passe på å holde meg strengt til det opplegget jeg har bestemt, gjennom hele boka.

Eksempel: «Håret til Mamma»

Tegneteknikken her er blyant på kalkérpapir, fargelagt og kombinert med marmorert papir ved hjelp av photoshop. Alle komposisjonene inneholder samme, store linjer og oppstilte, overdrevne figurer. Jeg spiller på gjentakelser og formlikhet, det vil si prøver å gjenta de samme formene flere steder i bildene, helst også mellom ulike bilder. Jeg bruker dessuten de samme, svært få fargene overalt. Dette gjør at bildene blir veldig like, som om de tilhørte samme familie med felles trekk og kjennetegn. Men fordi motivene varierer og bildeelementene blir plassert på nye, slående måter i hvert bilde, blir illustrasjonene likevel forskjellige.Illustrasjonene i «Håret til Mamma» ble på mange måter helt ok, men de har også noen opplagte svakheter:
• Flere av tegningene er for like. De kan oppleves som like viktige, altså like gyldige, og blir dermed nettopp likegyldige.
• Boka er for tettpakka med tunge tablåer. Jeg skulle isteden ha lagt inn et par lavmælte oppslag med lite tegning og rolige flater. Dette kunne ha overraska leseren og fungert omtrent som små triangel-pling i kontrast til den monotone rekka av tunge trommeslag, visuelle pusterom som hadde gjort uttrykket, og dermed opplevelsen, rikere. Men jeg er dessverre ikke så god på pauser og har alltid hatt den uvanen å fylle alle tomrom med et eller annet. Så også her.
• Bildene kunne ha vært friskere, løsere og lettere i uttrykket, ikke så overarbeida og gjennomarrangerte. I andre bøker, for eksempel «Sinna Mann», «Roy» og «God natt, natt», har jeg forsøkt å beholde den uambisiøse og spontane leken fra skissene og tegne friere.

Finn din egen måte

Det er viktig å understreke at det ikke fins fasitsvar eller standardløsninger når det gjelder personlige uttrykk og arbeidsmåter. Beskrivelsene og tipsene i «Bildebokskolen» viser derfor bare min måte å gjøre tingene på. Mange liker for eksempel ikke å tenke og planlegge så mye som jeg gjør. Nye tanker er selvsagt viktig i den kreative sprudlefasen først, men det kan også bli for mange innfall og påfunn. For når jeg prøver å ta vare på alt som kanskje er gode idéer, mister jeg oversikten, og orker nesten ikke fortsette. Så bunken av skisser, notater og planer hemmer meg derfor nesten like mye som den hjelper. Jeg tror det gjelder å finne den rette balansen mellom analyse og intuisjon.

Se også
Tegneteknikken i «Håret til mamma»
Forsøk med en annen tegneteknikk
En annen bok med samme handling
Kjøp trykk av illustrasjoner fra «Håret til mamma»!

3 kommentarer :