1. juni 2009

Ny missing link!

Summary in English: Like "Ida", a fossil of a primate considered by Norwegian paleontologists to be the famous missing link in the evolution of man, Norwegian illustrator Mr. Nyhus here presents a new sensational finding. This time it's "Egil", a prehistoric frog and a far older missing link, named after the finder's twin brother.

En gruppe fossilforskere presenterte nylig den 47 millioner år gamle apen «Ida» som «the missing link», det vil si det manglende mellomleddet i menneskedyrets utviklingshistorie. I forbindelse med dette avslører Svein Nyhus nå en enda større sensasjon, nemlig urfrosken «Egil», oppkalt etter oppdagerens egen tvillingbror!

»Egil» er et mye tidligere utviklingsledd enn «Ida» og ble funnet på en asfaltflate for to år siden, men har blitt holdt skjult for vitenskapen. Bildene nederst viser den slående likheten mellom «Egil» og en moderne halvape. Halvapen her er for øvrig 47 år, nøyaktig én milliondel av «Idas» alder. Snakk om intelligent design!

For ordens skyld: Munn-til-munn-metoden virka dessverre ikke. «Egil» ble verken levende eller en prins.
Se også:
Å tegne frosk 1970, 2003 og 2008
En slurvefrosk 2010

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar