16. mars 2009

Bildebokskolen 11: Bokomtaler og anmeldelser

Summary in English: Picture Book Class #11: Press reviews. This entry discusses different types of reviews in Norwegian and Swedish media regarding "Angry Man" (original Norwegian title "Sinna Mann", 2003), a picture book about domestic violence, written by Norwegian poet Gro Dahle and illustrated by her husband Svein Nyhus. Most interesting and a little comical is perhaps the cozy Christmas interview with writer and illustrator about violence within a family (picture 4).

Mange nye bøker får én eller flere små anmeldelser eller omtaler i aviser og andre medier. Mange forfattere mener at barnebøker generelt får for lite oppmerksomhet i forhold til voksenlitteratur, og at bokkritikkene er for lettvinte. Illustratørene føler ofte at det bare er teksten som blir kommentert, og at journalistene eller kritikerne nesten aldri har faglig bakgrunn for å mene noe ordentlig om bildene. Sjøl har jeg opplevd både overflatiske omtaler og grundige anmeldelser.

De fleste bokskaperne blir på en eller annen måte påvirka av det som blir skrevet og sagt om bøkene de har lagd. Er kritikken dårlig, er en gjerne uenig, er den god, hjelper det på humøret. Bokanmeldelser kan også være konstruktive, inspirere og gi ideer. Hvor mye omtaler hjelper på boksalget er usikkert, men litt oppmerksomhet skaper ofte mer oppmerksomhet og siden enda mer, og det hemmer neppe omsetninga.

For øvrig kan du finne anmeldelser og presentasjoner av barne- og ungdomsbøker på norsk på www.barnebokkritikk.no og www.barnebok.no. Mange av kritikkene der er grundige og ordentlige.

Under følger ulike eksempler på bokomtaler og -anmeldelser av«Sinna Mann», ei bildebok fra 2003 med tekst av Gro Dahle og bilder av selveste meg. Boka er beregna på barn og voksne og handler om gutten Boj som er vitne til vold i hjemmet. Vi brukte bevisst sterke kunstneriske virkemidler i tekst og tegninger og psykologiske symboler. Boka ble derfor møtt med ulike reaksjoner, og fikk mye medieoppmerksomhet til å være en barnebok, deriblant et eget TV-innslag i Lørdagsrevyen på NRK. Noen mente boka var for vanskelig for barn, for skummel og farlig, og at den kunne formørke uskyldige barnesinn. Flere bibliotekarer satte derfor boka vekk eller nekta å ta den inn. Andre mente det var en viktig og nyttig samtalebok til bruk i skolen og i terapi for små og store.

Her er flere eksempler på hvordan «Sinna Mann» ble omtalt i mediene:

1. Utklippet til venstre viser en tradisjonell aviskritikk(VG 3. 11. 2003). En litt negativ konklusjon i tittelen kombinert med et høyt terningkast gjør det litt ekstra interessant, kanskje.

2. Boka skapte en viss debatt og førte indirekte til en breiere omtale av selve temaet, altså familievold, som i artikkelen fra Aftenposten 28. 10. 2003. Bra.

3. I Sverige, og enkelte andre land, har «Sinna Mann» flere ganger blitt brukt som eksempel på ny norsk barnelitteratur som er mer eksperimentell, probematiserende og utfordrende enn tradisjonell eller utenlandsk barnelitteratur. I utklippet her, som er fra den svenske riksavisa Dagens Nyheter 6. 9. 2006, skriver bildebokforskeren Ulla Rhedin: «Den här boken tror man inte att svenska barn klarar av.» I 2009 kommer likevel boka på svensk.

4. «Sinna Mann» er også blitt omtalt i den kulørte ukepressa. Oppslaget her er fra Norsk Ukeblad nummer 1 2004. Det viser tydelig hvordan massemediene fokuserer på enkeltindivider for å berøre leserne, og at personene bak ei bok eller et kunstverk ofte blir viktigere enn selve verket. Ellers blir kontrasten mellom den alvorlige voldstematikken i boka og forfatterens og illustratørens påtatte smil i den lune sofaen nokså, ganske og temmelig ufrivillig komisk. Journalisten ba modellene kle seg i rødt for å skape den rette julestemninga. Og da gjorde de det, kledte seg om for den gode saks skyld - ikke for å selge egen bok, men for å få fram hovedbudskapet «Barna må ikke tro det er deres skyld».

Se også:
Svenske omtaler m.m. av «Sinna Mann» («Den arge», 2009)
Intervju og omtaler 2009
Svensk «hyllest» 2009
Radiokritikk 2010
TV-innslag 2010
Avisartikkel 2011

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar