28. april 2016

«Bildebokskolen» 83:
Forskningsartikkel om tid og rom i bildebøker

Summary in English: "Picture Book class" #83: A new article in Nordic Journal of ChildLit Aesthetics explores how concepts of time and space are depicted in three picturebooks by Gro Dahle and Svein Nyhus that are set within the family house context: "The Greedy Child" (Norwegian title "Den grådige ungen", 1997), "Behind Mumme lives Moni" ("Bak Mumme bor Moni", 2000), and "What a Girl" ("Snill", 2002). Dahle and Nyhus’ family house chronotope frames and enables both a vulnerable and strong child, thus reflecting an understanding of childhood in a Scandinavian postmodern context around the year 2000.En fersk artikkel i Barnelitterært forskningstidsskrift tar for seg tre bildebøker av Gro Dahle og Svein Nyhus: «Den grådige ungen» (1997), «Bak Mumme bor Moni» (2000) og «Snill» (2002).

Artikkelen er skrevet av Atle Krogstad, førsteamanuensis i norsk ved Dronning Mauds Minne, Høgskole for førskolelærerutdanning i Trondheim. Han ser på hjemmet som kronotop i disse barnebøkene. Kronotop er Mikhail Bakhtins begrep for hvordan tid og rom er presentert i litteratur og språk. Krogstad forklarer at hjemmet i bøkene her setter rammer for både det sårbare og det sterke barnet. På den måten avspeiler bøkene forestillinger om barndom i det postmoderne Skandinavia rundt år 2000.Se også:
Om rom i Sveins barnebokillustrasjoner
Om hus i Sveins barnebokillustrasjoner
og
Alle blogginnlegg om «Den grådige ungen»
Alle blogginnlegg om «Bak Mumme bor Moni»
Alle blogginnlegg om «Snill»

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar