16. september 2014

To mjølk i Nordfjord - og husmannssommar

Summary in English: The Norwegian illustrators Svein and Egil Nyhus continue touring Sogn og Fjordane county, Norway with their drawing show for school children. The photos show two glasses of milk ready for the twin brothers to drink at a school and activities after working hours: a September bath in the North Sea at Selje and a visit to a cliff on Stad. Svein works mainly as a book illustrator, Egil as a caricaturist and cartoonist.

Teiknarduoen får godt stell på skulane dei vitjar i Sogn og Fjordane i september 2014. På ein montessoriskule hadde ei tredjeklassejente ordna med brødskiver og to glas mjølk ferdig serverte i kjøleskapet då tvillingane kom. Snakk om service!

Og turnévêret er strålande. Same kvelden, midt i haustmånaden og ein tidleg husmannssommar, bada to menn (i det minste ein av dei) i Stadhavet på Selje iført berre klokka. Og dagen etter bøygde brørne nakken på «Vestkapp», fjellplatået på Stadlandet fem hundre meter over havet med innsyn og utsyn til heile verda.

Godvêrsbonus: Panoramabilete av to menn på tur over Nordfjorden der éin prikk lik mann (han med dei pene tennane) på finurleg vis vert to prikk like menn. Det passar perfekt!Sjå òg
To menn i Sogn og Fjordane september 2013
To menn i Sogn og Fjordane mai 2014
To menn eter i Ytre Nordfjord september 2014

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar