5. oktober 2012

Én mann i Gøteborg

Summary in English: This summer and autumn Norwegian illustrator Svein Nyhus has participated in an exhibition at Gothenburg Museum of Art with illustrations from picture book "What A Girl!" (Norwegian original title "Snill", 2002).

I sommer og høst har Göteborgs konstmuseum vist Svein Nyhus' tegninger fra bildeboka «Snill» i utstillinga «A, B, Se!». Bildene er kjøpt inn av Barnboksbildens Vänner som har gitt dem til museets rike samling av barnebokillustrasjoner.

De ferske fotominnene under viser kunstneren, fortsatt den ene av to menn, som nylig besøkte byen. Der holdt han foredrag for kulturelite og intellektuelle og ble mektig imponert over både ildsjeler og veggdekorasjoner.

«Snill» er Gro Dahles og Svein Nyhus' bildebok fra 2002. Den ble utgitt i Sverige i 2008 under tittelen «Snäll».Se også:
Snill-illustrasjoner utstilt i binge på Voss 2012
Illustrasjonsutstilling i Tønsberg 2012
Kjøp trykk fra boka

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar