18. august 2009

Bildebokskolen 22: Barnetegninger og voksenkunst

Summary in English:
Picture Book Class #22: Children's drawings vs. art. The pictures from two of Gro Dahle's collections of poetry,"Regnværsgåter" ("Riddles for a rainy day", 1994) and "Velkommen til speilet" ("Welcome to the mirror", 1997), reflect the wide variety in illustration styles and techniques. The first book has a few, simple vignettes drawn by Simon and Kaia, then only 3-5 years old, while the other has sophisticated oil paintings by renowned Norwegian artist Lars Elling. In spite of their obvious differences, the pictures resembles in dedication and seriousness. Both books are aimed at adult readers.

Illustrasjoner kan være så mye, og det er selvsagt ingen fasitsvar på hva som passer best i ei bok. Det eneste som er sikkert, er at formen og innholdet, det vil si uttrykket, stilen og motivet, på en eller annen måte vil prege opplevelsen og dermed boka. Hvor sterkt avhenger av hvor påtrengende eller dominerende illustrasjonene er, men det er umulig å ikke se dem. For bilder blir oppfatta på et øyeblikk, altså med ett blikk, til forskjell fra tekst som må avkodes ord for ord og tar tid.

Under ser du noen sider fra to av lyrikeren Gro Dahles bøker. Disse viser på en morsom måte hvor forskjellig bokillustrasjoner kan være.

Diktsamlinga «Regnværsgåter» fra 1994 har forside og kapittelvignetter tegna av forfatterens egne barn, Simon og Kaia, som da var 3-5 år. Bildene er uprentensiøse småbarnsdrodlerier i enkel strek. Illustrasjonene i «Velkommen til speilet», en samling poetiske korttekster fra 1997, kan betraktes som en ytterlighet på motsatt side. Her er billedkunstneren Lars Ellings mettede oljemalerier utført med stor teknisk dyktighet og kunstnerisk bevissthet av en åpenbart voksen person.

1. «Regnværsgåter» (1994) med tegninger av Simon og Kaia


2. «Velkommen til speilet» (1997) med malerier av Lars Elling


Bildene i disse to bøkene har likevel tydelige fellestrekk. Motivene er konkrete, men likevel flertydige og forholder seg nokså fritt til teksten. De gir dermed rom for tolkning. De er dessuten kunstnerisk sofistikerte, ja, også de naivistiske barnetegningene med sine stiliserte, nesten abstrakte former og streker. Bildene er i tillegg utført med et tydelig alvor, ikke tøysete ironi, på tross av den estetiske leken med linjer og flater. Og sånt passer jo godt til skjønnlitterære tekster.

Et kanskje mer interessant poeng er hvordan «Velkommen til speilet» ble til. Der kom nemlig bildene før teksten, noe som er nokså uvanlig for bildebøker. Det betyr at her er det teksten som illustrerer bildene og ikke omvendt. Dermed blir begge deler nokså likeverdige.

Bøkene kan sees som digitale kopier i Nasjonalbibliotekets internettarkiv her og her.

4 kommentarer :

 1. It is fascinating how apparantly sophisticated young children's drawings can appear, if seen out of context.

  SvarSlett
 2. ...if seen out of context... Exactly!

  SvarSlett
 3. If seen out of context? Mmmm - sorry, I disagree. The more I study children drawings, the more I am impressed by the way they draw.
  Nothing is as interesting as giving children this task: Draw your family. Or draw your house. Take a close look at the results you get. Check out the different persons in the family. How are they portrayed? Quite often one may find very interesting results, like a mother having long claws instead of nails. An elder brother or sister may be dominating the whole drawing. The houses may also reveal a lot of the childs inner feelings toward the home and the family.

  Example: A child of 5 drew his father. The boy had no particular talent, yet through a 5 minutes drawing he managed to capture the physical features - and give a psychological analysis of his father to the point. The father, being a tall man, could hardly fit into the A4 sheet of paper. The boy had also noticed his fathers ears (the father is a good listener, but also has big ears.) A timid smile, a big nose (also very true) and another observation that most people would have passed unnoticed since this man has lots of humor and often jokes; the drawing shows a concerned wrinkle on his forehead.
  It could be compared to the work of a caricaturist; grasping the essential things, that make you recognize and even smile or nod to the sharp observation.
  Children are able to express in drawing things they lack language to say.
  My opinion is based upon what I have learned through 5 years of teaching in art classes for children. I can also recommend
  Wilson, Brent. The Visual Culture of Children and Youth: Three Transactional Pedagogic Sites. Wilson has studied children drawings and especially serial drawings, how children will use comics to explore the existencial questions through superheroes borrowed from printed comics and mixing them into their own invensions. Compared to the academic/adult way of expressing, the children drawing differs in many ways. But to me they represent a source of directness, of observation, of expressing to the point. And from time to time - with sofistication.

  SvarSlett
 4. and then ρrеsѕ the points below Chinеѕe used
  it. tаntгic maѕsage theraρy іncluԁеѕ benеfits
  movemеnt аnd that nо гeѕeaгchеs
  pгoves thе macroсοsm οf such ѕocіal movement therefоre Ιn
  thаt location is a Cοrkіng fоrtune that thiѕ motilіtу
  іs іnduceԁ by the ostеopаth himѕelf ?
  It ωοulԁ ԁo substantiallу for sandwiches ωell-trіеԁ it all Ηeptad of thеir ѕacrеd ρгincіples.


  Fеel fгее to ѕurf to my blog - tried this tantric massage

  SvarSlett