1. januar 2012

Godt nytt år!

Summary in English: Svein Nyhus wishes everyone a Happy New Year!
"GODT NYTT H/ÅR" in Norwegian means "HAPPY NEW HAIR/YEAR". The drawing is Svein Nyhus' contribution to a booklet 2011 for the celebration of Danish colleague Hanne Kvist's 50th birthday; all texts and illustrations in the booklet had to be about the letter H, and Nyhus is playing with the Danish words for "(H)EAVEN" and "(H)ELL". The sketch was also a test for his children's book character "Lars".


Jeg håper alle får det fint i det nye året, at det blir fred på jord - og at ønskene mine går i oppfyllelse!

Apropos lek med bokstaven H: Da Hanne Kvist fylte 50 år våren 2011, ble det trykt et hefte med korte tekster og små illustrasjoner over temaet «bogstaven H». Mitt bidrag var en liten prøvetegning til hovedpersonen i pekebokserien om «Lars». Tegneteknikken er blyant på kalkerpapir (og litt justering på datamaskinen).

Konklusjon: Framtida er usikker, men vi kan påvirke den. I hvert fall litt. Nei, helt. Vi skaper den jo.Se også:
Nyttårslek med skjegg 2010
Nyttårslek med skjegg 2013

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar